Alma Gyógyszertárak - Adatkezelés

 


 

Játék- és Adatvédelmi Szabályzat

"Dr. Böhm-kvíz" nyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest, Király u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-904789, Adószám: 14460287-2-42), (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező weboldalán: www.almapatika.hu/patika/adatkezeles.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 (tizenhárom) éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalának aktív „rajongói”, valamint hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesznek a játékban.

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft., a KDEC Kft. és az NT Informatika alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

2019.10.15. (kedd) napjának 18:00 órájától 2019.10.28. (hétfő) napjának 22:00 órájáig tart.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték linkje a Patika Management Kft. által üzemeltetett Facebook.com/almapatika oldalán kerül meghirdetésre. A játékban való részvételhez a játékosnak Facebook fiókkal kell rendelkeznie. A játék megkezdése előtt a játékosnak be kell lépnie a Facebook fiókjába. A játékban való részvételhez a játékosoknak regisztrálniuk kell a nyereményjátékba nevük és elektronikus levelezési címük megadásával, továbbá a checkbox jóváhagyásával el kell fogadniuk a nyereményjáték Játék-és Adatvédelmi Szabályzatát. Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a nyereményjátékba. Az alkalmazásba belépve a játékosoknak öt kérdésre kell válaszolniuk, a játék lezárultával, amennyiben a játékos helyes választ adott a kvízkérdésekre, automatikusan részt vesz a sorsoláson. Helytelen válasz esetén a kvíz többször kitölthető, ez nem befolyásolja a sorsoláson való részvételt, amennyiben a játékos végül helyes választ ad.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása

Nyeremény:

2 db Dr. Böhm Bőr Haj Köröm étrend-kiegészítő tabletta doboz (60 darabos) termék nyertesenként.

Egy nyertes két darab Dr. Böhm Bőr Haj Köröm étrend-kiegészítő tabletta doboz (60 darabos) termékre jogosult, és a nyereményjáték végén két nyertes kerül kisorsolásra.

Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a változatos és kiegyensúlyozott étrendet és az egészséges életmódot!

A sorsolás időpontja:

2019.10.29. (kedd)

A sorsolást a KDEC Kft. bonyolítja le.

A sorsolást követően Szervező a két nyertes nevét közzéteszi a Facebook.com/almapatika oldalon. A Szervező a nyerteseket az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a nyereményjátékban regisztrált e-mail elérhetőségén keresztül értesíti. Az értesítő e-mailre a nyerteseknek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a Szervező tulajdonában marad.

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a Szervező a nyerteseket, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

6. Adatkezelés

Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért adatait kizárólag a törvényi előírásokban (az EU 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR és a 2011. évi CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) foglalt elvek alapján kezeljük.

A Patika Management Kft. az adatok kezelője, így működtetése során, felelős a magánszemélyekre, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

A Patika Management Kft. mint adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A Patika Management Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

Az adatszolgáltatás önkéntes és kifejezett hozzájáruláshoz kötött. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) értelmében a szervező/adatkezelő kezeli és a lebonyolító adatfeldolgozó dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése során Adatkezelő Adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltetőt) vehet igénybe. Adatkezelő a külső szereplőkkel kötött szerződéseiben rögzíti az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatos felelősségeket.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az e-mail cím valós léte azonban- ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött értesítés információ célba érjen.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését, zárolását, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest, Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft. (cím: 1061 Budapest, Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) címre kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Info tv-ben foglalt feltételek szerint. A jelen pontban részletezett érintetti jogérvényesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok az alábbi linkről letölthetők:

Személyes adatok hordozhatósága iránti kérelem

Személyes adatok kezelésének korlátozása iránti kérelem

Személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem

Személyes adatok helyesbítése/kiegészítése iránti kérelem

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Személyes adatok törlése iránti kérelem 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező (Patika Management Kft.), mint adatkezelő, a lebonyolító (KDEC Kft.), mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidens észlelése esetén az azt észlelő köteles az incidenst haladéktanul jelenteni az adatkezelőnek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím használatával.

Ilyen incidens lehet például, ha

 • személyes adathoz jogosulatlan hozzáférést,

 • személyes adat jogosulatlan megváltoztatását,

 • személyes adat jogosulatlan továbbítását,

 • személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,

 • személyes adat jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, vagy

 • véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli.

Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az informatikai rendszert, úgy az adatkezelőn kívül az informatikai rendszerért felelős vezetőt is tájékoztatni kell. Az adatkezelő intézkedik az eset kivizsgálására. Ha az adatfeldolgozónál történik adatvédelmi incidens, abban az esetben az adatfeldolgozó haladéktalanul köteles jelenteni az incidenst az adatkezelőnek.

Az adatkezelő az általa a vizsgálattal megbízott személy a bejelentést megvizsgálja. A vizsgálat során a bejelentőtől az incidenssel kapcsolatban adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.

A bejelentő adatszolgáltatásának tartalmaznia kell:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az incidens leírását, körülményeit és hatásait,

 • az incidens során kompromittálódott adatok körét és számosságát,

 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, annak végrehajtása a cég vezetőjének a felelőssége. A vizsgálat elvégzésével a cég vezetője felelős személyt bízhat meg.

Az adatszolgáltatás alapján a cég vezetője – illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy – javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekre az adatok kezelését vagy feldolgozását végző szakterületnek illetve személyeknek.

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről a cég vezetője dönt, szükség esetén az illetékes adatkezelő vagy feldolgozó szakterület vezetőjének bevonásával.

Adatvédelmi incidens esetén a cég késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:

  • az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

  • az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, valamint

  • a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • a cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

  • a cég az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a cégnek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnia vagy olyan hasonló intézkedést kell hoznia, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben a cég még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e – elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie, az abban szereplő adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig meg kell őrizni.

A nyilvántartás az egyes adatkezelési tevékenységeket foglalja össze, és minden adatkezelés vonatkozásában tartalmazza:

 1. az adatkezelő nevét és elérhetőségét;

 2. (amennyiben van), az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét;

 3. az adatkezelés célját;

 4. az adatkezelés jogalapját;

 5. az érintettek körét;

 6. a kezelt adatok körét;

 7. az adattovábbításra vonatkozó információkat, ide értve az adatfeldolgozókat, közös adatkezelőket, címzetteket, harmadik személyeket, harmadik országbeli címzetteket;

 8. az adatkezelés tartamát;

 9. az operatív rendszerbe való betagozódását (a vonatkozó technikai és szervezeti intézkedések leírását);

 10. egyéb információkat.

Adatbiztonság:

Adatkezelő tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Ennek megfelelően adatkezelő minden esetben törekszik biztosítani az adatok hatékony biztonságát szolgáló technikai, technológiai és fizikai intézkedések foganatosítását, amelyek meggátolják az adatszivárgást, adatvesztést, adatlopást, vagy külső támadások kivitelezését.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Patika Management Kft.

2019. október 14.

Játék- és Adatvédelmi Szabályzat

"Mycosan-kvíznyereményjáték

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest, Király u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-904789, Adószám: 14460287-2-42), (továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye: 8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező weboldalán: www.almapatika.hu/patika/adatkezeles .

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 (tizenhárom) éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalának aktív „rajongói”, valamint hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesznek a játékban.

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft., a KDEC Kft. és az NT Informatika alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték időtartama

2019.07.22. (hétfő) napjának 18:00 órájától 2019.07.28. (vasárnap) napjának 22:00 órájáig tart.

4. A nyereményjáték menete

A nyereményjáték linkje a Patika Management Kft. által üzemeltetett Facebook.com/almapatika oldalán kerül meghirdetésre. A játékban való részvételhez a játékosnak Facebook fiókkal kell rendelkeznie. A játék megkezdése előtt a játékosnak be kell lépnie a Facebook fiókjába. A játékban való részvételhez a játékosoknak regisztrálniuk kell a nyereményjátékba nevük és elektronikus levelezési címük megadásával, továbbá a checkbox jóváhagyásával el kell fogadniuk a nyereményjáték Játék-és Adatvédelmi Szabályzatát. Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a nyereményjátékba. Az alkalmazásba belépve a játékosoknak öt kérdésre kell válaszolniuk, a játék lezárultával, amennyiben a játékos helyes választ adott a kvízkérdésekre, automatikusan részt vesz a sorsoláson. Helytelen válasz esetén a kvíz többször kitölthető, ez nem befolyásolja a sorsoláson való részvételt, amennyiben a játékos végül helyes választ ad.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása

Nyeremény:

1 db SJ4000 actionCam sportkamera tokkal

A sorsolás időpontja:

2019.07.29. (hétfő)

A sorsolást a KDEC Kft. bonyolítja le.

A sorsolást követően Szervező a nyertes nevét közzéteszi a Facebook.com/almapatika oldalon. A Szervező a nyertest az eredményhirdetés és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a nyereményjátékban regisztrált e-mail elérhetőségén keresztül értesíti. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a Szervező tulajdonában marad.

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a Szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

6. Adatkezelés

Személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra. Ezért adatait kizárólag a törvényi előírásokban (az EU 2016/679 rendelete, továbbiakban: GDPR és a 2011. évi CXII. évi törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, továbbiakban: Info tv.) foglalt elvek alapján kezeljük.

A Patika Management Kft. az adatok kezelője, így működtetése során, felelős a magánszemélyekre, gazdasági társaságokra vonatkozó adatok gyűjtését és felhasználási módját illetően. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

A Patika Management Kft. mint adatkezelő teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

A Patika Management Kft. adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

Az adatszolgáltatás önkéntes és kifejezett hozzájáruláshoz kötött. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info tv.) értelmében a szervező/adatkezelő kezeli és a lebonyolító adatfeldolgozó dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése során Adatkezelő Adatfeldolgozót (pl. rendszer-üzemeltetőt) vehet igénybe. Adatkezelő a külső szereplőkkel kötött szerződéseiben rögzíti az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatos felelősségeket.

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Az e-mail cím valós léte azonban- ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött értesítés információ célba érjen.

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését, zárolását, az adatkezelés korlátozását, az adathordozhatóságot a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest, Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft. (cím: 1061 Budapest, Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ) címre kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Info tv-ben foglalt feltételek szerint. A jelen pontban részletezett érintetti jogérvényesítéssel kapcsolatos nyilatkozatok az alábbi linkről letölthetők:

Személyes adatok hordozhatósága iránti kérelem

Személyes adatok kezelésének korlátozása iránti kérelem

Személyes adatokhoz való hozzáférés iránti kérelem

Személyes adatok helyesbítése/kiegészítése iránti kérelem

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Személyes adatok törlése iránti kérelem 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező (Patika Management Kft.), mint adatkezelő, a lebonyolító (KDEC Kft.), mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Info tv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidens észlelése esetén az azt észlelő köteles az incidenst haladéktanul jelenteni az adatkezelőnek az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail cím használatával.

Ilyen incidens lehet például, ha

 • személyes adathoz jogosulatlan hozzáférést,

 • személyes adat jogosulatlan megváltoztatását,

 • személyes adat jogosulatlan továbbítását,

 • személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát,

 • személyes adat jogosulatlan törlését vagy megsemmisítését, vagy

 • véletlen megsemmisülését vagy sérülését észleli.

Amennyiben az adatvédelmi incidens érinti az informatikai rendszert, úgy az adatkezelőn kívül az informatikai rendszerért felelős vezetőt is tájékoztatni kell. Az adatkezelő intézkedik az eset kivizsgálására. Ha az adatfeldolgozónál történik adatvédelmi incidens, abban az esetben az adatfeldolgozó haladéktalanul köteles jelenteni az incidenst az adatkezelőnek.

Az adatkezelő az általa a vizsgálattal megbízott személy a bejelentést megvizsgálja. A vizsgálat során a bejelentőtől az incidenssel kapcsolatban adatszolgáltatást kér, amelyet a bejelentő köteles haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül teljesíteni.

A bejelentő adatszolgáltatásának tartalmaznia kell:

 • az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,

 • az incidens leírását, körülményeit és hatásait,

 • az incidens során kompromittálódott adatok körét és számosságát,

 • a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,

 • az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,

 • a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Amennyiben az adatszolgáltatás alapján az adatvédelmi incidens vizsgálatot igényel, annak végrehajtása a cég vezetőjének a felelőssége. A vizsgálat elvégzésével a cég vezetője felelős személyt bízhat meg.

Az adatszolgáltatás alapján a cég vezetője – illetve az általa a vizsgálattal megbízott személy – javaslatot tesz az adatvédelmi incidens elhárításához szükséges intézkedésekre az adatok kezelését vagy feldolgozását végző szakterületnek illetve személyeknek.

A javaslat alapján a megvalósítandó további intézkedésekről a cég vezetője dönt, szükség esetén az illetékes adatkezelő vagy feldolgozó szakterület vezetőjének bevonásával.

Adatvédelmi incidens esetén a cég késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbiakat:

  • az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit,

  • az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket, valamint

  • a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

  • a cég megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,

  • a cég az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,

  • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket a cégnek nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatnia vagy olyan hasonló intézkedést kell hoznia, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben a cég még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság – miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e – elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Az adatvédelmi incidens(ek)ről a cégnek (szervezetnek) nyilvántartást kell vezetnie, az abban szereplő adatokat személyes adatokat érintő incidens esetében 5 évig, különleges adatokat érintő incidens esetében 20 évig meg kell őrizni.

A nyilvántartás az egyes adatkezelési tevékenységeket foglalja össze, és minden adatkezelés vonatkozásában tartalmazza:

 1. az adatkezelő nevét és elérhetőségét;

 2. (amennyiben van), az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét;

 3. az adatkezelés célját;

 4. az adatkezelés jogalapját;

 5. az érintettek körét;

 6. a kezelt adatok körét;

 7. az adattovábbításra vonatkozó információkat, ide értve az adatfeldolgozókat, közös adatkezelőket, címzetteket, harmadik személyeket, harmadik országbeli címzetteket;

 8. az adatkezelés tartamát;

 9. az operatív rendszerbe való betagozódását (a vonatkozó technikai és szervezeti intézkedések leírását);

 10. egyéb információkat.

Adatbiztonság:

Adatkezelő tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

 2. a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

 3. fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

 4. az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Ennek megfelelően adatkezelő minden esetben törekszik biztosítani az adatok hatékony biztonságát szolgáló technikai, technológiai és fizikai intézkedések foganatosítását, amelyek meggátolják az adatszivárgást, adatvesztést, adatlopást, vagy külső támadások kivitelezését.

7. Záró rendelkezések

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Patika Management Kft.

2019. július 22.

 Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat


Alma Gyógyszertárak „Wörishofeni Nervenpflege  Kvíz Játék

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest. Király u. 12., Cégjegyzékszám: 01-09-904789 , Adószám: 14460287-2-42)(továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye:.8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”),, amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező nyereményjátékának Facebook oldalán.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalának aktív „rajongója”, valamint hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesz a játékban

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft, a KDEC Kft. és a Mai Marketing Bt. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2018.04.18 (szerda) 20:00 órájától 2018.05.01. (kedd) napjának 22:00 órájáig tart. 

4. A nyereményjáték menete

 

A kampány során a játékosoknak a Patika Management Kft Facebook oldalához kell csatlakozni, majd belépve az alkalmazásba három kérdésre válaszolnia kell valamint egy checkbox jóváhagyásával regisztrálni a nyereményjátékba. A regisztrációval a játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon. A kérdésekre adott esetleges hibás válasz nem befolyásolja a játékban való részvételt.

Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a játékba, így a játék lezárultával automatikusan bekerülnek a sorsolásba, ahol 1 db 5.000,-Ft értékű Dr.M Prémium étrend-kiegészítő csomagot sorsolunk ki, a helyes megfejtők között. 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremény: 

1 db 5.000,-Ft értékű Dr.M Prémium étrend-kiegészítő csomag

 

A sorsolás időpontjai: 2018.05.02 (Szerda)

A sorsolást a Patika Management Kft. bonyolítja le.

 

A szervező a nyertest az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a Facebook felületén regisztrált e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményükről. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

 

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

 

6. Adatkezelés

 

A Patika Management Kft adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

 

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft. (Cím: 1061 Budapest. Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre kell megküldeni.

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 

    • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 

    • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

    • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.).

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

Patika Management Kft.

2018. április 18.


 

 Alma Gyógyszertárak honlapján (www.almapatika.hu) vagy Facebook oldalán (www.facebook.com/almapatika)

hírlevél küldésével kapcsolatos adatvédelmi szabályzat

1. Hírlevél

1.1. Az Alma Gyógyszertárak honlapját működtető Patika Management Kft. (1061 Budapest, Király utca 12.) elektronikus levélben tájékoztatást nyújt az Alma Gyógyszertárak hálózathoz tartozó gyógyszertárakat érintő aktuális hírekről, akciós kínálatokról, nyereményjátékokról, újdonságokról, egyéb szolgáltatásokról, illetve egyéb érdeklődésre számot tartó hírekről, újdonságokról.

1.2. Az Alma Gyógyszertárak honlapját (www.almapatika.hu) vagy Facebook oldalát (www.facebook.com/almapatika) használó természetes személynek lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevél szolgáltatásra. A hírlevélre történő feliratkozásra külön menüpontban, vagy a honlapon megjelenő más szolgáltatás igénybevétele alkalmával is van lehetőség.

1.3. A Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél szolgáltatásra a név és e-mail cím megadásával és a hírlevél küldés igénylésének külön megjelölésével – „Feliratkozom” – lehet feliratkozni. A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére hírlevelek kerüljenek elektronikus úton megküldésre.
A hírlevélre csak azt követően lehet feliratkozni, ha az érintett – a szöveg előtt külön jelölő négyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy az adatkezelési szabályzatot megismerte.
 
1.4. A Hírlevélről történő leiratkozás
Minden hírlevélben lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra, „Leiratkozom a hírlevélről” hivatkozás alkalmazásával.
Le lehet iratkozni továbbá a hírlevélről postai úton a Patika Management Kft. 1061 Budapest, Király utca 12. szám alatti címére küldött nyilatkozatban, továbbá a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött nyilatkozatban.
A leiratkozással a felhasználó által megadott e-mail címre több hírlevelet nem küldünk. Hírlevélről történő leiratkozással egyben azt is jelenti, hogy a felhasználó kéri személyes adatainak a törlését is.

1.3. A Hírlevélre történő feliratkozás

A hírlevél szolgáltatásra a név és e-mail cím megadásával és a hírlevél küldés igénylésének külön megjelölésével – „Feliratkozom” – lehet feliratkozni. A feliratkozással a felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére hírlevelek kerüljenek elektronikus úton megküldésre.

A hírlevélre csak azt követően lehet feliratkozni, ha az érintett – a szöveg előtt külön jelölő négyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy az adatkezelési szabályzatot megismerte.

Minden hírlevélben lehetőség van a hírlevélről történő leiratkozásra, „Leiratkozom a hírlevélről” hivatkozás alkalmazásával.

Le lehet iratkozni továbbá a hírlevélről postai úton a Patika Management Kft. 1061 Budapest, Király utca 12. szám alatti címére küldött nyilatkozatban, továbbá a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre küldött nyilatkozatban.

A leiratkozással a felhasználó által megadott e-mail címre több hírlevelet nem küldünk. Hírlevélről történő leiratkozással egyben azt is jelenti, hogy a felhasználó kéri személyes adatainak a törlését is.

 

2. Adatkezelés

2.1. Az adatkezelő: Patika Management Kft. (1061 Budapest, Király utca 12.).

2.2. A kezelt adatok köre:

A hírlevél küldés szolgáltatást igénybe vevő természetes személy neve és e-mail címe.

A hírlevél küldésére történő feliratkozás kifejezett jelzésével és annak beküldésével az érintett kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. Az adatkezelő a személyes adatokat a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag a hírlevél szolgáltatással összefüggésben kezeli.

2.3. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja hírlevél küldése a hírlevél küldését igénybe vevők számára.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

2.4. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (hírlevélre feliratkozók) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen szabályzatban meghatározott személyes adataik kezeléséhez. A hírlevélre csak azt követően lehet feliratkozni, ha az érintett – külön jelölő négyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy az adatkezelési szabályzatot megismerte.

2.5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő addig az időpontig kezeli a személyes adatokat, amíg az érintett személy kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.

Az adatkezelés megszüntetése iránti kérelmet jelenti az is, ha az érintett a hírlevélről leiratkozik.

2.6. Az adatkezelés jogosultsági köre

Az adatok kezelésére az adatkezelő munkatársai jogosultak.

2.7. Az érintettek jogai

2.7.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 3. § 1. pont). Mindezek alapján érintett az a személy, aki kéri a hírlevél küldését, azaz aki feliratkozik a hírlevél szolgáltatásra.

2.7.2. Az érintett kérelmezheti a szervezőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

2.7.3. Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít arra, hogy az érintettek tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését az adatkezelő alábbi címén:

Patika Management Kft.

Cím:1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül az adatkezelő megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

2.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az Infotv.-ben meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

3. Adatfeldolgozás

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következők:

- KDEC Kft., 8000 Székesfehérvár, Géza utca 92. IV. emelet 1.

A KDEC Kft. jogosult további adatfeldolgozó igénybevételére. A KDEC Kft. által igénybe vett adatfeldolgozó:

 - Mai Marketing Bt., 8132 Lepsény, Posta utca 2.

4. Adatbiztonság

4.1. Az adatkezelő az Infotv-ben foglaltak alapján betartja az adatvédelmi biztonsági követelményeket. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

4.2. A magasbiztonságú adattárolást szolgálja a magas rendelkezésre állású hardverek és adattárolók működése valamint a hoszting szolgáltatást végző gazdasági társaság több informatikai szervezet részéről történt akkreditációja.

Az adatbiztonságot fokozza, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.

4.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés, illetve az, hogy az adatokhoz történő hozzáférés csak felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

4.4. A weboldalak működése során keletkező log állományok a rendszergazdák számára elérhetőek és elemezhetőek.

5. Záró rendelkezések

5.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a hírlevél szolgáltatást megszüntesse, a szabályzatot módosítsa. A hírlevél küldésével kapcsolatos adatvédelmi szabályzatot, annakesetleges megszüntetéséről szóló értesítést az adatkezelő közzéteszi a www.almapatika.hu/adatkezeles honlapján.

5.2. A hírlevél szolgáltatást igénybevevő felelőssége, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt megfelelően tájékozódjon a hírlevél szolgáltatásról és személyes adatai kezeléséről.

5.3. Az érintettek jogaikat az Infotv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá.

Budapest, 2014. november 24.

________________________________

Németh Attila ügyvezető

Patika Management Kft.

 


 PRAXISPLATFORM ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A PraxisPlatform betegtámogató és kommunikációs platform jogszerű működése és a betegek személyes és egészségügyi adatainak legmagasabb fokú védelme és biztonsága érdekében a PraxisPlatform alkalmazásában és működtetésében közreműködők az alábbi adatkezelési és adatvédelmi szempontok érvényre juttatásában kötelesek közreműködni.

Alapvető rendelkezések
1.§ (1) A PraxisPlatform alkalmazásában és működtetésében résztvevők kötelesek a betegtámogató, kommunikációs és egyéb egészségügyi Alkalmazások rendeltetésszerű használatára. A rendszer működtetése során jogszerűen, a lehető legmagasabb fokú biztonság követelményének érvényre juttatásával kötelesek eljárni.

(2) Jelen Szabályzat alkalmazása során:

    Személyes Adatok: Személyes Adatok alatt, minden a jogszabályokban – különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvényben - meghatározott személyes, személyazonosító és egészségügyi adat értendő.
    Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes Adatokon az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok végrehajtása érdekében végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése is.
    Páciens: olyan természetes személy, aki önkéntes hozzájárulása alapján személyes, egészségügyi és egyéb adatokat biztosít, valamely, a Szakmai Felhasználó által nyújtott egészségügyi vagy életmóddal kapcsolatos szolgáltatásban részesül, a Platform felhasználója, annak szolgáltatásait igénybe veheti, információkat, kommunikációs üzeneteket fogadhat, illetve küldhet.
    Szakmai Felhasználó: a PP-vel szerződéses kapcsolatban álló az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § d) pontja szerinti természetes személy (egészségügyi dolgozó), aki a páciens számára egészségügyi vagy életmóddal kapcsolatos szolgáltatást nyújt, ennek érdekében adatokat kezel, a Platform felhasználója, annak szolgáltatásait igénybe veszi.
    Szakmai Partner: a PP-vel szerződéses kapcsolatban álló egyéni vállalkozó, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, mely a Szakmai Felhasználóval együttműködve, bizonyos esetekben őt megbízva, rajta keresztül veszi igénybe a Platform szolgáltatásait, végez tevékenységet a Platform Alkalmazásaiban.
    Platform: a PraxisPlatform betegegyüttműködést, betegedukációt, szakmai edukációt, piackutatásokat, betegségregiszterek felépítését és a felhasználók közötti párbeszédet támogató kommunikációs platform, mely magába foglal valamennyi mögöttes adatbázist, kommunikációs csatornát a Telekomunikációs szolgáltató belső rendszeréig, az interfész kapcsolódásig) és a www.praxisplatform.hu honlapot, mint a Platform megjelenési formáját.
    PP: a PRAXIS PLATFORM Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mely a Platformot működteti, a Tartalmakat Platformra feltölti.
    PM: Patika Management Korlátolt Felelősségű Társaság, a PP értékesítési partnere, illetve egyéb szolgáltatások tekintetében a PP alvállalkozója.
    Felhasználói Szerződés: A Felhasználói szerződés a PP, a Szakmai Partner valamint a Szakmai Felhasználó közötti, a Platform alkalmazása érdekében kötött megállapodás, ami a Megállapodás és Belépési nyilatkozatból és az Általános Szerződési Feltételekből illetve annak mellékleteiből áll.
    Tartalomgazda: A PP-vel, a Magyar Telekom Nyrt.-vel vagy a PM-mel szerződő harmadik fél, aki szakmai tartalmakat és alkalmazásokat (pl. betegedukáció, piackutatás, szakmai edukáció, klinikai vizsgálat, marketingkommunikáció, betegségregiszter) biztosít a Platform számára, melyet a Szakmai Felhasználók, illetve a Szakmai Felhasználókon keresztül vagy közvetlenül a Páciensek elérnek.
    Tartalom: minden olyan, egészségügyi témájú tartalom, amely a Platformon megjelenik, illetve a Szakmai Felhasználók illetve a Szakmai Felhasználókon keresztül vagy közvetlenül a Páciensek számára továbbításra, elérésre kerül.
    Alkalmazás: a Tartalomgazda által a Platformon indított egészségügyi tárgyú alkalmazás, ami a Tartalmak és a Kommunikációs szolgáltatások szerves összessége. Az Alkalmazás többek között lehet betegedukációs program, piackutatás, szakmai edukáció, klinikai vizsgálat, marketingkommunikáció vagy betegségregiszter.
    Gondozási kártya: a Praxis Platform Kft. által kiadott gondozási kártya, melynek birtokosa különböző szolgáltatásokra és kedvezményekre jogosult. A kártya tulajdonosa a PM.

Az adatvédelmi szabályzat hatálya, az alkalmazandó jogszabályok
2.§ (1) A Platform Alkalmazásait használó Szakmai Felhasználók, Szakmai Partnerek, a Tartalomgazdák illetve a Platform működtetését biztosító PP és alvállalkozói a Platform működtetése és felhasználása során kezelt adatok tekintetében jelen Szabályzat rendelkezéseit kötelesek betartani.

Az adatkezelésnek – különösen, de nem kizárólagosan – a jelen Szabályzat által nem szabályozott kérdések esetében a következő jogszabályoknak kell megfelelnie:

    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Adatvédelmi Törvény”),
    az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény („EüTv”), valamint
    a gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény („Egészségügyi Adatvédelmi Törvény”).

Önkéntes adatkezelési hozzájárulás
3.§ (1) A Szakmai Felhaszáló az adatok rögzítésekor köteles tájékoztatni az általa Platformon regisztrálni kívánt Pácienst, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulása önkéntes, azonban a Platform igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges. Ha a Páciens ezen tájékoztatás tudomásulvétele mellett is igénybe kívánja venni a Platform szolgáltatásait, akkor a Szakmai Felhasználó az érintett Pácienst - egyértelműen és részletesen - tájékoztatni köteles az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen a kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, az esetleges adattovábbításokról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett Páciens adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is, illetve arra, hogy amennyiben Szakmai Felhasználó adatkezelési joga bármilyen okból a Platform használatára megszűnik, Páciens személyes és egészségügyi adatai továbbra is a PraxisPlatform kezelésében maradnak, addig amíg hozzájárulását a Praxis Platform Kft-nél vissza nem vonja. Páciens az adata zárolását személyesen és írásban (postai úton, vagy e-mailban az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen) kérheti. Ezt követően a kezelt adatai zárolásra kerülnek. Az adatok törlési kérelem esetében is zárolásra kerülnek, melyről értesítjük a Pácienst.

(2) Amennyiben a Páciens „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra az adatkezelés tekintetében nem jogosult, az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat kibocsátása során az érintett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését a Szakmai Felhasználó köteles megszerezni. Ezzel összefüggésben a Szakmai Felhasználó köteles mérlegelni, hogy az adatkezeléshez szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Tekintettel arra, hogy a PP a Páciensekkel személyes kapcsolatba nem kerül, a jelen pontnak való megfelelést a Szakmai Felhasználó köteles biztosítani, és a Szakmai Felhasználó ezzel összefüggésben önállóan és korlátlanul felel.

(3) A Páciens által aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot az érintett Szakmai Felhasználó őrzi, amennyiben az ő joga bármilyen okból megszűnik a Platform használatára, ezt követően a Páciens által aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatok a Praxis Platform Kft-hez kerülnek további megőrzésre. A Személyes Adatokkal kapcsolatos minden kommunikáció írásban, (postai vagy elektronikus levelezés), „Személyes Adatokkal kapcsolatos üzenet” tárgy megjelölésével az illetékes Adatkezelő részére küldendő, aki lehet az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatot átvevő Szakmai Felhasználó, illetve a Praxis Platform Kft.

(4) Szakmai Felhasználó és Szakmai Partner szavatol azért, hogy a Felhasználói Szerződés megszűnése esetén annak megszűnését követően 10 munkanapon belül az aláírt Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatokat a Szakmai Felhasználó a PP számára a Szakmai Partner költségén eljuttassa.

(5) Ha a Platform használata során az adott kommunikációt a Páciens kezdeményezi (pl. kérdésfeltevéssel), az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulása a kommunikáció során átadott Személyes Adatok kezeléséhez a kommunikáció kezdeményezésével megadottnak tekinthető.

A kezelt adatok köre
4.§ A Platform működtetése és szolgáltatásainak igénybevétele során a következő Személyes Adatok kezelésére kerül sor (ideértve ezen adatoknak a megváltoztatott vagy helyesbített formáját, valamint azokat a személyes adatokat is, melyeknek a Platformmal kapcsolatos használatára a Páciens kéri meg a Szakmai Felhasználót):
Személyes adatok

    A Páciens neve;
    A Páciens születési hely és dátuma;
    A Páciens neme;
    A Páciens TAJ száma;
    A Páciens személyére vonatkozó kapcsolattartási adatok: lakcím (megye, irányítószám, város, utca, házszám), mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím, preferált kommunikációs csatorna és időszak;
    A Páciens egyedi azonosítója a Platform használata során;
    A Páciens Gondozási Kártyájának kártyaazonosítója
    A Páciensnek a Platform használata során használt felhasználóneve és jelszava;
    A Páciens Gondviselője/Hozzátartózója neve;
    A Páciens Gondviselője/Hozzátartózója személyére vonatkozó személyes és kapcsolattartási adatok: lakcím (megye, irányítószám, város, utca, házszám), mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, e-mail cím;

Szociodemográfiai adatok

    A Páciens és a Szakmai Felhasználó által rendelkezésre bocsátott szociodemográfiai adatok, melyek a kezelés, a kommunikációs és az edukáció hatékonyságát szolgálják.
    Páciens megszólítása és Szakmai Felhasználó és Páciens között fennálló tegező vagy magázó viszony jelölése;
    A Páciens végzettsége, családi állapota, gyermekek száma, legfiatalabb gyermek születési éve;
    Egyéb önkéntesen rendelkezésre bocsátott szociodemográfiai adatok, melyek az adott egészségi állapot hatékony kezelését támogatják;
    Egészségügyi adatok
    A Páciens és a Szakmai Felhasználó által a Páciens gyógykezelésével kapcsolatban rendelkezésre bocsátott egészségügyi adatok és a kapcsolódó egészségügyi dokumentáció (az adatkezelő feladatai ellátásához szükséges mértékben).
    Diagnózisok (BNO kód és diagnózis megnevezése);
    Alkalmazott terápiák, beavatkozások és azok jellemzői;
    Meglévő vagy korábbi betegséggel és kórlefolyással kapcsolatos adatok;
    Az alkalmazott kezelés szabályainak betartása;
    A Páciens biostatisztikai adatai (pl. testmagasság, testsúly);
    A Páciens kórelőzményének releváns információi (pl. életvitelre vonatkozó adatok, káros szenvedélyek, családban előforduló betegségek);
    A Páciens élettani adatai (pl. vérnyomás, vércukorszint, laborparaméterek);
    A Páciens gyógyszer-mellékhatásokra vonatkozó adatai.

Az adatkezelési célok
5.§ (1) A Platform működése kapcsán az adatkezelési célok a következők:
Kapcsolatteremtés a következő személyek között:

    Páciensek és Szakmai Felhasználók;
    Páciensek és Tartalomgazdák;
    PP és Páciensek;
    PP és Szakmai Felhasználók;
    PP és Szakmai Partner;
    Szakmai Partner és Szakmai Felhasználók;
    Páciensek és Páciensek;
    az adott Szakmai Felhasználó és egyéb Szakmai Felhasználók;
    Szakmai Felhasználók és Tartalomgazdák.

A Platform üzemeltetéséhez és használatához kapcsolódó további Adatkezelési Célok:

    Az érintett Páciens gyógykezelésével kapcsolatos tájékoztató tevékenység végzése.

Ezen belül:

    a kezelést végző Szakmai Felhasználó eredményes gyógykezelési tevékenységének elősegítése, támogatása pl. a Páciensekről készített kimutatások, statisztikák révén.
    Hozzáférés biztosítása a Páciens Személyes Adataihoz a kezelést végző Szakmai Felhasználó részére, annak érdekében, hogy a Páciens minden kezelést végző és a Páciens által felhatalmazott Szakmai Felhasználója láthassa a Páciens betegségeit és kezeléseket végző Szakmai Felhasználóját (például, hogy az esetleges hatóanyag ütközéseknél fel tudják venni egymással a kapcsolatot). A hozzáférésre (és a Személyes Adatok jelen pont szerinti összekapcsolására) abban az esetben kerülhet sor, ha az egyéb érintett Szakmai Felhasználók részére a Páciens az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozattal azonos tartalmú nyilatkozatot adott le.
    A Platform Alkalmazásain keresztül közvetlenül a Páciensek irányába történő, embergyógyászati célra szánt, vény nélkül is kiadható és társadalombiztosítási támogatásban nem részesülő gyógyszerekkel, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekkel, táplálékkiegészítőkkel, az egészség megőrzésére szolgáló termékekkel, továbbá társadalombiztosítási támogatással nem rendelhető gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos közvetlen információk biztosítása.
    Tájékozódás és információcsere a Páciensek részéről.
    A jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelő(k) közreműködése az egészségügyi tevékenységben.
    Az érintett Páciens egészségügyi állapotának, élettani paramétereinek nyomon követése a Szakmai Felhasználó által.

Ezen belül: Gyógyszer-mellékhatásra vonatkozó bejentés megtétele a gyógyszerészeti államigazgatási szerv irányába.

    Az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása.
    A Platformon tárolt Klinikai vizsgálati eredmények, orvostudományi kutatásnak minősülő tevékenységek ellátása és a Regiszterekben tárolt adatok esetében az adatkezelés célja a tudományos megfigyelések rögzítése és betegségregiszterek működtetése.
    Egyéb marketing célok, gazdasági reklám küldése (az Adatkezelési Nyilatkozaton a Páciens által külön engedélyezendő egy checkboxban.)


Adatkezelők és adatfeldolgozók
6.§ (1) Az Adatkezelésre jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatkezelő”) a következők:

    Az adott Pácienssel kapcsolatban álló Szakmai Felhasználó
    Praxis Platform Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 50/A. adatvédelmi nyilvántartási száma: 04510-0001)
    A Platform üzemeltetésébe Adatkezelőként a Patika Management Korlátolt Felelősségű Társaság (1061 Budapest, Király utca 12.) is bekapcsolódhat.
    Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következők:
    Fejlesztők Háza Kft. (székhelye: 1142 Budapest, Szőnyi út 50/A)
    Telekom New Media Zrt. (székhelye: 1222 Budapest, Nagytétényi út 29.)
    Scard Kft. (székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 13.
    Hungarocolor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi Kismarton u. 3.)

(2) A Személyes Adatok a Platform üzemeltetéséhez szükséges feladatok ellátása érdekében igénybe vett teljesítési segédeknek, illetve megbízottaknak (pl. IT szolgáltatás, adatbázisok karbantartása), valamint az illetékes hatóságoknak kiadhatók, amennyiben jogszabály azt előírja, illetve az üzleti követelmények azt megkívánják. A Személyes Adatokat az Adatkezelési Célok megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.
(3) A Szakmai Felhasználó a Páciens általa kezelt Személyes Adatait kizárólag a Felhasználói Szerződésben foglaltak teljesítése céljából kezelheti.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, az adatkezelés korlátai
7.§ (1) A gyógykezelés céljából történő adatkezeléssel kapcsolatban az „Egészségügyi Adatvédelmi Törvény” 7. §-ban részletezettek szerint az érintett Páciens jogosult tájékoztatást kapni a gyógykezeléssel összefüggésben történő Adatkezelésről, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító Személyes Adatokat megismerheti, az egészségügyi dokumentációba betekinthet, valamint azokról - saját költségére - másolatot kaphat.

(2) Az Egészségügyi Adatvédelmi Törvény 10. § (2) szerint Adatkezelés és Adatfeldolgozás esetén az érintett Páciens betegségével kapcsolatba hozható minden olyan egészségügyi adat továbbítható, amely a gyógykezelés érdekében fontos, kivéve, ha ezt a Páciens írásban kifejezetten megtiltja.

(3) A Személyes Adatok kezelésére kizárólag a következő államok területén kerülhet sor: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

(4) A Páciensek személyes adataik törlésére irányuló kérelem esetén, a személyes adatok törlés helyett zárolásra kerülnek, figyelemmel arra, hogy a törlés sértené az érintettek (páciensek) jogos érdekeit. Minderre feltétlenül szükség van az érintettekkel a betegedukáció során a Páciensekkel közölt adatok utólagos igazolása céljából, a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő esetlges kérdésekben. A Páciensek a zárolt adataik tekintetében rendelkezhetnek úgy, hogy kérik azok újbóli aktiválását.

(5) Amennyiben Szakmai Felhasználó rendszerhasználati joga - ebből kifolyólag adatkezelési joga - megszűnik, úgy a Pácienst értesíteni köteles, hogy a továbbiakban nem jogosult az adatkezelésre, valamint a Páciens minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdését, kérését, felszólalását továbbítani köteles PP részére.

(6) Miután a Páciensek a Platform révén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladataik ellátásához adtak hozzájárulást adataik kezeléséhez az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban, úgy amennyiben Szakmai Felhasználó rendszerhasználati joga megszűnik, a Páciensek Személyes Adatait a továbbiakban eltérő hozzájárulás vagy jogszabályi felhatalmazás hiányában a Szakmai Felhasználó nem kezelheti.

(7) Amennyiben a Páciens az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban a Szakmai Felhasználó adatkezeléséhez kifejezetten egy Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett jogi személy megbízásából eljárva vagy annak alkalmazottjaként ad hozzájárulást, úgy a Szakmai Felhasználó kizárólag addig jogosult az adatok kezelésére, ameddig az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett jogi személlyel (pl. meghatározott egészségügyi intézménnyel) jogviszonya fennáll.

(8) Miután a Platform elsődleges feladata gyógykezelési, egészségügyi és egészéges életmóddal kapcsolatos tanácsadás, így a Páciensek rendszerhasználata, ezzel összefüggésben az adataik tárolása nem időhöz köthető, időhöz köthetően nem évül el. Az adatok a Platformon, a Páciens adatai zárolása iránti kéréséig kezelendők. Az elektronikus formátumban (pl. e-mailben) átadott Személyes Adatokról biztonsági mentési eljárás részeként másolat készülhet.

(9) Páciensek elhalálozásának bejelentését követően az adatokat a PP zárolja.

(10) A PP jogosult adategyeztetésre a mindenkor illetékes egészségbiztosítási hatósággal (OEP) a TAJ szám érvényességének ellenőrzése céljából, illetve a 10-nél nagyobb elemszámú pácienscsoportok perzisztenciájáról. Ezen egyeztetés alapján statisztikai jellegű kimutatásokat tud nyújtani az egészségbiztosítási hatóság aggregált formában, vagyis oly módon, amelyből nem lehet információkat levezetni az egyes Páciensek gyógyszerszedési szokásaira nézve.

(11) Az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatban megnevezett további adatkezelők adatkezelési joga a Szakmai Felhasználó rendszerhozzáférési jogának elvesztése után is megmarad, amennyiben érvényes Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozattal rendelkeznek.

(12) A PP jogosult deperszonalizált, aggregált szintű kimutatásokat készíteni a Tartalomgazdák részére és a Szakmai Felhasználók aktivitásával összefüggő kimutatásokat készíteni a Tartalomgazdák és Szakmai Partnerek részére.

(13) A PP jogosult a Páciensek részére gondozási kártyát nyújtani.

(14) A PP a Platform céljaival, üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatokat naplózza és nyilvántartja.

(15) A Platform cookie technológiát használ. A cookie egy rövid szöveges file, amelyet a felkeresett webhely küld el böngészőjébe. A Platform kizárólag a Platformra vonatkozó cookie-kat használ. A Platform nem rögzíti az egyéni felhasználók adatait a technológia révén. A Platformon használt cookie-k adatai a hirdetésekhez nem kerülnek felhasználásra.

Jogorvoslat
8.§ (1) A Páciensnek az Adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Adatvédelmi Törvény”) rendelkezései tartalmazzák. A Páciens az Adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a Személyes Adatok helyesbítését vagy törlését, továbbá a meghatározott esetekben a Páciens tiltakozhat Személyes Adatának kezelése ellen. Abban a nem várt esetben, ha a Személyes Adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Páciens az illetékes hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

(2) A Páciens az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítéséhez szükséges nyilatkozatokat a PP részére az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elektronikus levélcímre eljutatott üzenetében teheti meg. Ennek alapján PP a visszaigazolást követő 48 órán belül a megfelelő intézkedést megteszi.

Adatbiztonság, adatvédelem
9.§ (1) A Szakmai Partner, a Szakmai Felhasználó és a PP az Adatvédelmi Törvény szerint köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Adatvédelmi Törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Ilyen intézkedés különösen az adatok és az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozat biztonságos környezetben, a Szakmai Felhasználó egyéb információitól elkülönített és harmadik személyek számára nem hozzáférhető módon történő tárolása.

(2) A Platform működtetésével és szolgáltatásainak, igénybevételével kapcsolatosan kezelt Személyes Adatok technikai védelmének biztosítása érdekében külön védelmi intézkedéseket kell tenni, ha a Személyes Adatok továbbítása hálózaton vagy egyéb informatikai eszköz útján történik.

(3) A Szakmai Felhasználó köteles a napi számítógéphasználat közben a megfelelő biztonsági óvintézkedéseket megtenni és biztosítani, hogy az általa az adatkezelés során használt IT eszközök csak a feljogosított személyek számára legyenek hozzáférhetők. A Szakmai Felhasználó a fenti IT eszközök használatához szükséges jelszót, illetve azonosítót bizalmasan köteles kezelni. A Szakmai Felhasználó az adott IT eszközt nem hagyhatja felügyelet nélkül, amikor azon személyes adatokat kezel, és a Szakmai Felhasználó köteles az általa adatkezelésre használt számítógépet az adatkezelést követően megfelelően kikapcsolni. A Szakmai Felhasználó köteles a jó iparági gyakorlatnak megfelelő biztonsági (pl. antivirus és antispyware) szoftvereket használni, nem könnyen azonosítható és dinamikus jelszavakat alkalmazni, a szükséges biztonsági frissítéseket telepíteni és eljárásokat alkalmazni, és az adatkezelés szempontjából nem biztonságos alkalmazások vagy internetes oldalak használatát kerülni. A személyes adatokat vagy egészségügyi adatokat tartalmazó adathordozók fizikai védelme érdekében az iratokat és informatikai eszközöket tartalmazó helyiségek esetén biztosítani kell a tűzvédelmet, a ki- és belépés ellenőrzött rendjét, az illetéktelen bejutást gátló eszközök üzembiztos működését, valamint az informatikai eszközök gyártói által rendelkezésre bocsátott előírások betartását.

(4) Szakmai Felhasználó és a Szakmai Partner kötelesek a rendszerhozzáférési adataikat, felhasználói azonosítójukat, jelszavukat megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják.

(5) Személyes Adatok nem közvetlenül a Platformon történő felhasználása esetén nagyobb az így kezelt adatok elvesztésének, ellopásának vagy sérülésének a veszélye. A Szakmai Felhasználó emiatt köteles fokozott gondosságot tanúsítani különösen abban az esetben, amikor személyes adatokat saját gépén, vagy bármely informatikai vagy infokommunikációs eszközön dolgoz fel otthon, Szakmai Felhasználó telephelyein kívüli helyszínen, vagy bármely egyéb helyen. A Szakmai Felhasználó köteles ezeket az eszközöket fizikailag is védeni (azaz nem hagyhatja az eszközöket felügyelet nélkül).

(6) A Szakmai Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos feladataival a jelen szabályzatban adatkezelőként meghatározottakon kívűl mást az adatok kezelésével nem bízhat meg. A Szakmai Felhasználó az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére kizárólag azt követően bízhat meg harmadik személyt, hogy ezt a PP-hez bejelentette. Amennyiben a PP a megbízással nem ért egyet, úgy a Szakmai Felhasználó köteles a megállapodást felbontani. A Szakmai Felhasználó jogszerűen igénybe vett alvállalkozója, teljesítési segédje köteles az adatkezeléssel kapcsolatos mindenkor hatályos szabályozásoknak és a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően eljárni és ezzel kapcsolatban előzetesen írásban kötelezettséget vállalni.

(7) Az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatokat a Szakmai Felhasználó köteles a törvényi előírásokban és a Felhasználói Szerződésben meghatározott biztonsági intézkedések betartásával tárolni és kérésre a PP, vagy az általa kijelölt harmadik fél számára haladéktalanul bemutatni, illetve átadni.

(8) A Szakmai Felhasználó szükség esetén köteles a PP-vel, illetve a PP által kijelölt személyekkel teljes mértékben együttműködni az Adatvédelmi Törvénynek, hatósági rendelkezéseknek, illetve egyéb, az adatkezelés szempontjából esetlegesen irányadó rendelkezéseknek való megfelelés tekintetében. A fenti kötelezettség különösen vonatkozik az adatvédelmi megfelelőség biztosítását ellenőrző vizsgálatok (pl. az adatvédelmi biztos kérdéseinek megválaszolása, az Adatkezelési Hozzájáruló Nyilatkozatok eredeti példányainak bemutatása) során való teljes körű együttműködésre.
10.§ (1) A Szakmai Felhasználó különösen felelős azért továbbá, hogy

(i) a Páciensek Személyes Adataira vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos kérés esetén a PP számára időben válaszoljon és a PP-t segítse;
(ii) lehetőségeihez képest ellenőrizze, hogy a Páciens által szolgáltatott minden információ teljes, pontos és naprakész; és
(iii) a Páciensek Személyes Adatait megfelelően frissítse vagy javítsa, és a Páciens által szolgáltatott információkban bekövetkezett bármely változásról szükség esetén a PP-t értesítse.

(2) A Szakmai Felhasználó köteles a PP-t haladéktalanul írásban értesíteni minden:

(i) (akár sikeres, vagy sikertelen) a tárolt Személyes Adatokban potenciálisan vagy ténylegesen kárt okozó cselekményről, illetve annak kísérletéről, vagy előkészületéről;
(ii) a Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos panaszról vagy hiányosságról;
(iii) az adatkezeléssel kapcsolatos jogállásának többek között, de nem kizárólag a 7.§ (7) szerinti megváltozásáról, illetve megszünéséről;
(iv) Páciensek adatkezelési hozzájárulásának visszavonásáról illetve kiegészítéséről.

11.§ (1) Az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartását a PP, illetve az általa kijelölt harmadik személy rendszeresen ellenőrizheti, és a Szakmai Felhasználó, valamint az általa az adatkezelés során jogszerűen igénybe vett harmadik személyek kötelesek az ellenőrzés során teljes mértékben együttműködni (pl. az adatkezelés helyszíneire való bejutást biztosítani, az adatkezelésre használt eszközökhöz való hozzáférést biztosítani, a vonatkozó kérdéseket megválaszolni, a szükséges információkat és dokumentumokat átadni).

(2) Ha az ellenőrzés során kiderül, hogy a Szakmai Felhasználó nem felel meg a jelen adatvédelmi szabályoknak, akkor a Szakmai Felhasználó köteles a PP által rögzített határidőn belül, saját költségén a hiányosságot megszüntetni. Súlyos hiányosság esetén a PP azonnali hatállyal felmondhatja a Szakmai Partnerrel és a Szakmai Felhasználóval létesített jogviszonyát.

12.§ A PP nem felelős olyan esetekben, amikor a Szakmai Felhasználó a vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeinek nem tesz eleget és a Szakmai Felhasználó helyt állni köteles a PP-vel, illetve valamennyi érintett harmadik féllel szemben érvényesített bármilyen, a Szakmai Felhasználó adatvédelmi kötelezettségeinek megszegése kapcsolán felmerülő követelés, veszteség, kár, eljárás vagy felelősség tekintetében.

Budapest, 2014. szeptember 26.

 

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Alma Gyermeknapi Szókereső” nyereményjáték

 

1. Szervezés és lebonyolítás

Az Alma Farsang nyereményjáték szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest. Király u. 12., cégjegyzékszám:01-09-904789,adószám: 14460287-2-42) (továbbiakban: szervező), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező a http://www.almapatika.hu/adatkezeles honlapján.

2. Részvételi szabályzat

2.1. A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalán a check boksz kipipálásával, illetve a regisztrálok gomb megnyomásával hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit.

2.2. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Alma Gyógyszertárak hálózathoz tartozó cégek munkavállalói, vagy munkaviszony végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló alkalmazottai, a Patika Management Kft., a KDEC Kft., a Mai Marketing Bt. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói. Az Alma Gyógyszertárak hálózathoz a szervezővel menedzsmenti vagy franchise szerződéses kapcsolatban álló cégek tartoznak.

2.3. A szervező kizárja a nyereményjátékból azt a játékost, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt felelősség nem terheli.

2.4. A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

2.5. A szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel.

2.6. A nyertesek kötelesek együttműködni a szervezővel, illetve megbízottjával annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a szervező felelőssége nem állapítható meg.

2.7. A nyeremény készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem váltható. A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi járulékos adót és egyéb közterheket a szervező viseli.

 

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2015. május 18. (hétfő) 20:00 órájától 2015. május 31. (vasárnap) napjának 22:00 órájáig tart.

4. A nyereményjáték menete

 

A kampány során a játékosoknak az Alma Gyógyszertárak Facebook oldalán belépve az alkalmazásba, egy 15x15 táblán kell körönként 5 szót megtalálnia, valamint egy checkbox jóváhagyásával regisztrálni a nyereményjátékba. A regisztrációval a játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon. Három kör van. A szavak lehetnek vízszintesen, függőlegesen, illetve átlósan. Lehetnek rendesen írva, vagy visszafelé.

 

Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a játékba, így a játék lezárultával automatikusan bekerülnek a főnyeremény sorsolási listájába, ahol egy 10.000 Ft értékű Játékshop kupont sorsolunk ki. A játékosok javíthatják az elért pontszámukat a játék újbóli végigjátszásával, viszont mindig a legutolsó eredmény kerül be a toplistába.

 

Ezenfelül az összes regisztrált játékos között kisorsolunk egy különdíjat is.

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremények:

3 darab 10 000 Ft értékű Játékshop kupon

 

 • Az 1. kupon a játékban első helyezést elérő játékos nyereménye

 • A 2. kupont az összes jó megoldó játékos közt sorsoljuk ki

 • A 3. kupont a játékpostot megosztók közt sorsoljuk ki

 

A sorsolás időpontja: 2015. június 1.

 

A sorsolást az Patika Management Kft. bonyolítja le a fenti időpontban.

 

A szervező a nyerteseket az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a Facebook felületén regisztrált e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményükről. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben az első pótnyertesre száll a nyeremény. Amennyiben a pótnyertes sem jelez vissza érdemben a nyereményéről kapott értesítő e-mailre, úgy a soron következő második pótnyertest illeti a nyeremény.

 

A pótnyertesek kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a második pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

 

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

 

6. Adatkezelés

 

6.1. Az adatkezelő a nyereményjáték szervezője, a Patika Management Kft. (1061 Budapest, Király utca 12.).

 

6.2. A kezelt adatok köre:

 

A nyereményjátékban részt vevők neve, e-mail címe. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és annak beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a nyereményjátékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.

 

6.3. Az adatkezelés célja:

 

Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

6.4. Az adatkezelés jogalapja:

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatkezelés és adattovábbítás jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez és továbbításhoz a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.

 

6.5. Az adatkezelés időtartama

 

A résztvevő által megadott személyes adatokat 2015. év január hó 31. napjáig őrizzük. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.

A nyertes adatainak megőrzése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-a alapján az adó megállapításakor esedékes naptári év utolsó napjától számított 5 év elteltig tart.  

 

6.6. Az adatkezelés jogosultsági köre

 

Az adatok kezelésére a szervező munkatársai jogosultak.

 

6.7. Az érintettek jogai

 

6.7.1. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.). Mindezek alapján érintett az a tizennyolc éven felüli természetes személy, aki részt vesz a nyereményjátékban.

 

6.7.2. Az érintett kérelmezheti a szervezőnél

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

 

6.7.3. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, továbbításáról, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

 

Patika Management Kft.

Cím:1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

6.7.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi

kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül a szervező megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

 

6.7.5. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak szerint bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.

 

6.7.6. A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő felel. Az adatkezelő kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

 

7. Adatfeldolgozás

 

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére (adatfeldolgozásra) jogosult személyek (a továbbiakban egyenként: „Adatfeldolgozó”) a következők:

- KDEC Kft., 8000 Székesfehérvár, Géza utca 92. IV. emelet 1.

A KDEC Kft. jogosult további adatfeldolgozó igénybevételére. A KDEC Kft. által igénybe vett adatfeldolgozó:

- Mai Marketing Bt., 8132 Lepsény, Posta utca 2.

 

8. Adattovábbítás

 

8.1. Az adatkezelő a nyertes nevét továbbítja akként, hogy az Alma Gyógyszertárak honlapján (www.almapatika.hu) megjelenteti. A szervező ezen kívül a kezelt adatokat nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

 

8.2. A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a családi nevét és utónevét nyilvánosságra hozza az Alma Gyógyszertárak honlapján (www.almapatika.hu).

 

8.3. A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

9. Adatbiztonság

9.1. Az adatkezelő az Infotv-ben foglaltak alapján betartja az adatvédelmi biztonsági követelményeket. Az adatkezelési műveletek tervezése és végrehajtása során biztosítja az érintettek magánszférájának a védelmét.

9.2. A magasbiztonságú adattárolást szolgálja a magas rendelkezésre állású hardverek és adattárolók működése valamint a hoszting szolgáltatást végző gazdasági társaság több informatikai szervezet részéről történt akkreditációja.

Az adatbiztonságot fokozza, hogy az adatokról napi szintű mentés készül külön tárhelyre.

9.3. Az adatbiztonság követelményét biztosítja jogosultsági szintekhez kötött hozzáférés, illetve az, hogy az adatokhoz történő hozzáférés csak felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

 

9.4. A weboldalak működése során keletkező log állományok a rendszergazdák számára elérhetőek és elemezhetőek.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1. A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a www.almapatika.hu/adatkezeles honlapján.

 

10.2. A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

10.3. Az érintettek jogaikat az Info tv-nek, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek megfelelően bíróság előtt érvényesíthetik, valamint kérhetik a Nemzeti és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , tel.: +36 (1) 391-1400) segítségét illetve panasszal fordulhatnak hozzá.

Patika Management Kft.

2015. május 15.

 

 

 

 

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Alma Gyógyszertárak „Béres Scrabble” Facebook villámjáték / nyereményjáték

 

1. Szervezés és lebonyolítás

 

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest. Király u. 12., Cégjegyzékszám:01-09-904789 , Adószám: 14460287-2-42)(továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye:.8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”),, amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező honlapján. (http://www.almapatika.com/patika/villamjatek-szabalyzat ).

 

2. Részvételi szabályzat

 

A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesz a játékban

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft, a KDEC Kft. és az NT Informatika alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

 

3. A nyereményjáték ideje

 

Start: 2016.02.26. – 20.00

Vége: 2016.02.28. – 22.00

 

4. A nyereményjáték menete

 

A kampány során a játékosoknak a Patika Management Kft Facebook oldalához kell csatlakozni, majd az villámjáték posztja alatt lévő komment mezőben a feltett kérdésre érdemben válaszolnia.

 

A játékosok a válaszuk megadásával automatikusan bekerülnek a nyeremény sorsolási listájába, ahol egy Béres ajándékcsomagot sorsolunk ki.

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremény:

1 db Béres ajándékcsomag

 

A sorsolás időpontja:

2015.02.29 (Hétfő) 12:00

A sorsolást a Patika Management Kft. bonyolítja le.

 

A szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjától számított 1 munkanapon belül az Alma Gyógyszertárak Facebook oldalán hirdeti ki. A nyertesnek 7 munkanapon belül jelentkeznie kell nyereményéért az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • Alma Gyógyszertárak Facebook oldalán küldött üzenet

Ha a nyertes nem jelentkezik az értesítését követő 7 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

 

A nyeremények átvételéről a válasz üzenetben vagy e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

 

6. Adatkezelés

 

A Patika Management Kft adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

 

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

 

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

 

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft.(Cím:1061 Budapest. Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre kell megküldeni.

 

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

 

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 

 • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 

 • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

 • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.).

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Patika Management Kft.

2016. február 26.

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Alma Kvíz Hét” nyereményjáték

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest. Király u. 12., Cégjegykszám:01-09-904789 , Adószám: 14460287-2-42)(továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye:.8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”),, amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező nyereményjátékának Facebook oldalán.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalának aktív „rajongója”, valamint hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesz a játékban

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft, a KDEC Kft. és az NT Informatika alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2016.10.17 (hétfő) 20:00 órájától 2016.10.23. (vasárnap) napjának 22:00 órájáig tart.

4. A nyereményjáték menete

 

A kampány során a játékosoknak a Patika Management Kft Facebook oldalához kell csatlakozni, majd belépve az alkalmazásba három kérdésre válaszolnia kell valamint egy checkbox jóváhagyásával regisztrálni a nyereményjátékba. A regisztrációval a játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon. A kérdésekre adott esetleges hibás válasz nem befolyásolja a játékban való részvételt.

 

Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a játékba, így a játék lezárultával automatikusan bekerülnek a sorsolásba, ahol 3 db Vitalkid ajándékcsomagot sorsolunk ki, a helyes megfejtők között.

 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremény:

3 db Vitalkid ajándékcsomag

 

A sorsolás időpontjai: 2016.10.24 (Hétfő)

A sorsolást a Patika Management Kft. bonyolítja le.

 

A szervező a nyertest az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a Facebook felületén regisztrált e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményükről. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

 

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

 

6. Adatkezelés

 

A Patika Management Kft adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

 

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

 

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

 

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft.(Cím:1061 Budapest. Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre kell megküldeni.

 

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

 

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 

 • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 

 • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

 • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.).

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Patika Management Kft.

2016. október 17.

Játék-, és Adatvédelmi Szabályzat

 

 

Nervenpflege kvíz” nyereményjáték

 

1. Szervezés és lebonyolítás

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője a Patika Management Kft. (1061 Budapest. Király u. 12., Cégjegykszám:01-09-904789 , Adószám: 14460287-2-42)(továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték lebonyolítója és adatfeldolgozója a KDEC Kft. (székhelye:.8000 Székesfehérvár, cégjegyzékszám:07-09-015815, adószám:14620405-2-07) (továbbiakban: „Lebonyolító”),, amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A nyereményjáték időtartama alatt a szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a szervező nyereményjátékának Facebook oldalán.

2. Részvételi szabályzat

A nyereményjátékban azok a 13 éven felüli természetes személyek vehetnek részt, akik a játék egész menete alatt érvényes Facebook regisztrációval rendelkeznek, és a szervező Facebook kampányoldalának aktív „rajongója”, valamint hozzájárultak a Facebook adataik kezeléséhez (név, e-mail cím), illetve minden tekintetben elfogadták a játékszabályzat rendelkezéseit és részt vesz a játékban

A kisorsolt nyereményekben nem részesülhetnek a Patika Management Kft, a KDEC Kft. és a Mai Marketing Bt. alkalmazottai, valamint azok közvetlen hozzátartozói.

3. A nyereményjáték ideje

A nyereményjáték 2018.04.18 (szerda) 20:00 órájától 2018.05.01. (kedd) napjának 22:00 órájáig tart.

4. A nyereményjáték menete

 

A kampány során a játékosoknak a Patika Management Kft Facebook oldalához kell csatlakozni, majd belépve az alkalmazásba három kérdésre válaszolnia kell valamint egy checkbox jóváhagyásával regisztrálni a nyereményjátékba. A regisztrációval a játékosok automatikusan részt vesznek a sorsolásokon. A kérdésekre adott esetleges hibás válasz nem befolyásolja a játékban való részvételt.

 

Regisztrálni minden játékosnak egyszer kell a játékba, így a játék lezárultával automatikusan bekerülnek a sorsolásba, ahol 1 db 5.000,-Ft értékű Dr.M Prémium étrend-kiegészítő csomagot sorsolunk ki, a helyes megfejtők között.

 

 

5. Nyeremények, sorsolás, nyeremények átadása:

 

Nyeremény:

1 db 5.000,-Ft értékű Dr.M Prémium étrend-kiegészítő csomag

 

A sorsolás időpontjai: 2018.05.02 (Szerda)

A sorsolást a Patika Management Kft. bonyolítja le.

 

A szervező a nyertest az eredményhirdetések és a sorsolás időpontjától számított 3 munkanapon belül a Facebook felületén regisztrált e-mail elérhetőségen keresztül értesíti nyereményükről. Az értesítő e-mailre a nyertesnek 3 munkanapon belül kell szintén e-mailben válaszolnia, ellenkező esetben a pótnyertesre száll a nyeremény. A pótnyertes kiválasztása szintén sorsolással történik. Ha a pótnyertes sem jelentkezik az értesítését követő 3 munkanapon belül a nyereményért, akkor az automatikusan a szervező tulajdonában marad.

 

A nyeremények igénybevételéről az értesítő e-mailben tájékoztatja a szervező a nyertest, melyet automatikusan elfogadottnak tekintünk a visszaigazoló e-mail beérkeztével.

 

6. Adatkezelés

 

A Patika Management Kft adatkezelési nyilvántartatási száma: NAIH-72565/2014.

 

A regisztrációval az érintett személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező, mint adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. A szervező a játékban részt vevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli. Az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertes személyének nyilvános kihirdetése, továbbá saját marketingtevékenység folytatása. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Az adatszolgáltatás önkéntes. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) értelmében a szervező kezeli és lebonyolító dolgozza fel a játékosok személyes adatait. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek (játékosok) előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékon való részvétellel.

 

A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosoknak arra, hogy tájékoztatást kérjenek személyes adataik kezeléséről, kérjék azok törlését vagy helyesbítését a szervező (adatkezelő) alábbi címén:

 

Patika Management Kft.

Cím: 1061 Budapest. Király u. 12.

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A reklámok fogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen visszavonható. A visszavonó nyilatkozatot Patika Management Kft.(Cím:1061 Budapest. Király u. 12., E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) címre kell megküldeni.

 

Ezen kívül a játékosokat megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a szervező által meghozott döntéssel az érintett játékos nem ért egyet, úgy bírósághoz fordulhat az Infotv-ben foglalt feltételek szerint.

 

A játékos személyes adatainak a játékos kérésére történő törlése esetén, valamint ha a játékos személyes adatainak kezelése a játékos tiltakozása folytán megszűnik, a játékos Játékban való részvétele ezzel egyidejűleg automatikusan megszűnik. Jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a szervező, mint adatkezelő, a lebonyolító, mint adatfeldolgozó felel. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó kötelezettséget vállal az Infotv-ben rögzített kötelezettségeinek a maradéktalan teljesítésére.

 

Az adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – a szervezőn és az adatfeldolgozón kívül – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra a következő kivétellel:

 

 • A nyereményjátékban részt vevők a nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha nyertesek lesznek, akkor a szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza saját weboldalán, a Facebook nyereményoldalon, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

 

 • A nyereményjátékban részt vevők kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra adataiknak a nyereményjátékkal összefüggésben történő nyilvános közzétételéért.

 

 • A szervező kizárja a felelősségét a nyereményjátékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a nyereményjátékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

 

A nyereményjáték részvevői a jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatvédelmi törvénynek, valamint a Ptk.–nak megfelelően bíróság előtt gyakorolhatják, valamint kérhetik az Adatvédelmi biztos segítségét (Dr. Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos, 1225 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. postacím: 1530 Budapest Pf. 5.).

 

7. Záró rendelkezések

 

Figyelemmel arra, hogy a nyereményjáték online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a nyereményjátékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

 

A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a játék időtartama alatt módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a szervező közzéteszi a nyereményjáték Facebook oldalán.

 

A nyereményjátékban résztvevők felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyereményjátékban való részvétel önkéntes, de ha játékos a jelen játékszabályzatot nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a játékban nem vehet részt, illetve abból kizárásra kerül.

 

Patika Management Kft.

2018. április 18.

  

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat ("sütiket") használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. További információk ADATVÉDELMI NYILATKOZAT.

Elfogadom a cookie szabályzatot az oldalon